Syndyk sprzeda działkę budowlaną

Opis:

Działka budowlana

Oferta aktualna – możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI EKO-BERRY SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI W TRYBIE KONKURSU OFERT NIEZABUDOWANE NIERUCHOMOŚCI W MALCZYCACH – POWIAT ŚREDZKI – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Syndyk masy upadłości EKO-BERRY Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda z wolnej ręki w trybie konkursu ofert

Nieruchomość gruntową niezabudowaną, w użytkowaniu wieczystym – działka nr 22/15, 22/16; AM-1 o powierzchni 10,8895 ha, położoną w Malczycach, powiat średzki, województwo dolnośląskie, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00033927/1 za cenę sprzedaży nie mniejszą niż 1.217.000 zł

(słownie: jeden milion dwieście siedemnaście tysięcy złotych)

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki Regulaminu sprzedaży w terminie do dnia 15 listopada 2021 r. do godz. 16.00 pod adres: Kancelaria syndyka ul. Ostrowskiego 7 lok. 107, 53-238 Wrocław, osobiście lub drogą pocztową.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Kancelarii syndyka.

Dodatkowe informacje o przetargu oraz Regulamin sprzedaży można uzyskać w Kancelarii syndyka we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7 lok. 107, telefonicznie pod numerem (71) 339-28-09 lub drogą elektroniczną pod adresem:
Kontakt:
Syndyk Katarzyna Piórkowska-Frątczak
tel: (71) 339-28-09

Cena: 1 217 000 zł brutto
Dodano: 13 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Malczyce
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]