Syndyk sprzeda działkę budowlaną

Opis:

Działka budowlana

Oferta aktualna – możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI EKO-BERRY SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI W TRYBIE KONKURSU OFERT NIEZABUDOWANE NIERUCHOMOŚCI W MALCZYCACH (POLKOWICACH, STARYM JAWORZE – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Syndyk masy upadłości EKO-BERRY Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda z wolnej ręki w trybie konkursu ofert.

Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Polkowicach, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie, działka nr 195/3, AM-15, obręb nr 2, o powierzchni 4,0000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1U/00023827/4 za cenę sprzedaży nie mniejszą niż 5.866.800,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych)

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki Regulaminu sprzedaży w terminie do dnia 15 listopada 2021 r. do godz. 16.00 pod adres: Kancelaria syndyka ul. Ostrowskiego 7 lok. 107, 53-238 Wrocław, osobiście lub drogą pocztową.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Kancelarii syndyka.

Dodatkowe informacje o przetargu oraz Regulamin sprzedaży można uzyskać w Kancelarii syndyka we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7 lok. 107, telefonicznie pod numerem (71) 339-28-09 lub drogą elektroniczną.

Kontakt:
Syndyk Katarzyna Piórkowska-Frątczak
tel: (71) 339-28-09

Cena: 5 866 800 zł brutto
Dodano: 13 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Polkowice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]