Syndyk sprzeda działkę budowlaną – Łoś gm. Prażmów

Opis:

Syndyk masy upadłości

Doroty Gołaś w upadłości

sygn. akt XIX GUp 337/20

sprzeda

w trybie z wolnej ręki

 

PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

położonej w miejscowości Łoś, stanowiącej działkę nr ew. 173/25,

dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą za numerem WA1I/00004405/7

 

  • Opis przedmiotu sprzedaży:  Działka niezabudowana o kształcie prostokąta (wymiary ok. 28×47 m) i pow. 1310 m2, posiadająca dostęp do drogi publicznej. Teren płaski, stanowi obecnie ogród sąsiedniej nieruchomości (domu jednorodzinnego). Wymagane jest doprowadzenie mediów (prąd i woda z sieci miejskiej – w drodze) oraz urządzenie zjazdu z drogi publicznej.  Dla nieruchomości obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania przyjęty Uchwałą nr XXXII/383/2001 Rady Gminy Prażmów z dnia 05 kwietnia 2001 r. umożliwiający nową zabudowę – symbol M – strefa mieszkaniowo-usługowa zabudowy jednorodzinnej. Nieruchomość znajduje się w miejscowości Łoś przy ul. Meliorantów, gmina Prażmów, powiat piaseczyński, – ok. 40 km od centrum (PKiN) Warszawy.
  • Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem przepisów Prawa upadłościowego.
  • Cena wywoławcza: 109.000,00 zł brutto
  • Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 6 października 2021 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Syndyka Maksymiliana Wrzesińskiego, ul. Belgijska 11 lok. 5, 02-511 w godz. 10:00-15:00, względnie wysłać ofertę na adres kancelarii listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY.
  • Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do 6 października dnia 2021 r. włącznie wadium w kwocie 10.900,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego.
  • Termin otwarcia ofert: W dniu 7 października 2021 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka Maksymiliana Wrzesińskiego (adres j.w.) syndyk przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych.
  • Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży (Operat szacunkowy) oraz szczegółowy regulamin sprzedaży wraz z wzorami wymaganych regulaminem oświadczeń można otrzymać w Kancelarii Syndyka w Warszawie, ul. Belgijska 11 lok. 5, w godz. 10:00 – 14:00, lub pocztą elektroniczną zgłaszając zainteresowanie przez wiadomość na niniejszym portalu (prosimy o podawanie swojego zwrotnego adresu e-mail) lub kontaktując się telefonicznie z Pełnomocnikiem Syndyka Tomaszem Łukasiewiczem tel. 693 103 727.
  • Nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem j.w.
Cena: 109 000 zł brutto
Dodano: 7 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łoś
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]