Syndyk sprzeda działkę gruntową niezabud. Chotów

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg na SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Chotów (woj. świętokrzyskie, pow. włoszczowski, gmina Krasocin) dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KI1W/00054283/6, działka      nr 152 o powierzchni 1,0900 ha,

Cena wywoławcza wynosi 12 400,00 zł netto.

Powierzchnia: 10 900 m²; Typ działki: rolna; Wymiary: 60 m x180 m; Ogrodzenie: nie

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi przewidziane regulaminem przetargu najpóźniej do dnia 1 września 2021 r. do godz. 14.00 lub jej przesłanie pocztą na adres Biura Syndyka, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice (decyduje data i godzina wpływu do biura syndyka). Z regulaminem przetargu można zapoznać się drogą elektroniczną pod adresem  lub w biurze syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pocztą elektroniczną pod adresem  lub pod nr tel. 32/ 750 62 69, 32/ 733 37 46, 501 667 006.

Cena: 12 400 zł netto
Dodano: 26 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Chotów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]