Syndyk sprzeda działkę gruntu i lasu w Tomaszowie, Puławy

Opis:

Syndyk Masy Upadłości, zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Tomaszów (obręb ewidencyjny 22), gmina Puławy, powiat puławski, województwo lubelskie, stanowiącej działkę gruntu rolnego i lasu, oznaczoną numerem 6,
o powierzchni 0,84 [ha], dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem LU1P/00086578/3.
Cena wywoławcza wynosi 52.743,60 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści trzy złotych sześćdziesiąt groszy) netto.
Warunki konkursu ofert oraz operat nieruchomości, dostępne są w kancelarii syndyka, w Lublinie ul. Pogodna 36/11, lub w postaci elektronicznej (mailem zwrotnym), po przesłaniu zapytania na adres: przemyslaw.skipor@inlex.pl.
Pisemne oferty należy składać w Kancelarii Syndyka, ul. Pogodna 36 lok. 11 w Lublinie
w terminie do dnia 2 kwietnia 2021 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii syndyka).
Dodatkowe informacje pod numerami tel.: 505-355-290, (81) 479-45-53

Cena: 52 744 zł netto
Dodano: 24 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Tomaszów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]