Syndyk sprzeda działkę leśno-łąkową, warmińsko-mazurskie

Opis:

Syndyk masy upadłości Renaty Przeździeckiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiada na sprzedaż w trybie konkursu ofert udział 4/6 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej nr. ew. 67/25 o powierzchni 0,0901 ha położonej we wsi Łysonie gmina Pisz (nieruchomość uregulowana jest w KW nr OL1P/00022560/7) oraz udział 4/194 właścicieli ww. działki w drodze wewnętrznej stanowiącą działkę nr ew. 67/4 (uregulowany w KW nr OL1P/00021893/3), za cenę nie niższą niż 16 500,00 zł. Oferty należy kierować na adres email syndyka: adamina.partycka@protonmail.com lub drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Adaminy Partyckiej-Skrzypek, ul. Narutowicza 49/4, 20-016 Lublin do dnia 7 maja 2021 roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2021 roku.

Cena: 16 500 zł brutto
Dodano: 5 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Pisz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]