Syndyk sprzeda działkę – Lichynia

Opis:

Syndyk masy upadłości WEGEFARM Sp. z o.o. w upadłości (KRS 0000284969) w postępowaniu o sygn. akt XVIII GUp 587/19 sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną we wsi Lichynia, gmina Leśnica, powiat Strzelecki, woj. opolskie, ul. Daszyńskiego, obręb 0060 Lichynia działka ewidencyjna nr 408 o powierzchni 26 071 m2, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00066770/6.

Cena wywoławcza 420 000,00 zł netto; wadium kwota 42 000,00 zł.

Oferty należy składać w terminie do dnia 16 lutego 2022 roku na adres Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czernikowska 100A, 00-454 Warszawa XVIII Wydział Gospodarczy. Otwarcie ofert nastąpi 23 lutego 2022 roku o godzinie 11:00 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, sala 120. Szczegółowe informacje do uzyskania w kancelarii syndyka tel. (22) 614 52 88; email: a.wieliczko@w-ostrowski.pl i biuro@w-ostrowski.pl.

Cena: 420 000 zł netto
Dodano: 28 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Strzelce Opolskie, Lichynia
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]