Syndyk sprzeda działkę miejscowości w Bartoszylas

Opis:

Syndyk ma przyjemność zaprosić do złożenia oferty w przetargu pisemnym na zakup atrakcyjnej nieruchomości wykorzystywanej obecnie rekreacyjnie położonej w malowniczej miejscowości Bartoszylas na pograniczu Kaszub i Kociewia. Nieruchomość po powierzchni 21.208 m2 z własnym stawem, kortem tenisowym domem rekreacyjnym oraz w trakcie budowy domem jednorodzinnym. Nieruchomość adresowana do osób ceniących sobie spokój, przestrzeń i naturę. Około 25 km do Kościerzyny, ~7 km do Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, ~ km do Starej Kiszewy.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Bartoszylas, gm. Stara Kiszewa w powiecie kościerskim stanowiącej działkę o nr ew. 270/36 o powierzchni 21.208 m2. Nieruchomość jest oznaczona księgą wieczystą nr GD1E/00030904/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kościerzynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka jest zabudowana budynkiem letniskowym o powierzchni użytkowej 68,30 m2 oraz w trakcie budowy budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o projektowanej powierzchni użytkowej 122,08 m2 i o ocenionym stanie zaawansowania robót ~39%.

Nieruchomość sprzedawana jest przez Syndyka w postępowaniu upadłościowym: Stefana ENGLER, nr ewidencyjny PESEL 57050900033, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gdańsku, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 218/18.

Organizatorem przetargu jest Syndyk z siedzibą w (80-805) Sopocie przy ul. Podjazd 1 lok. 2. Osoby zainteresowane winny skontaktować się z Syndykiem telefonicznie (+48 511 477 411‬) lub drogą mailową (oferty[małpa]syndyk-24.pl). Preferowany jest kontakt mailowy. Uprasza się o kontakt wyłącznie w dni robocze w godzinach 9:00-17:00.

Przetarg odbywa się w formie pisemnej ofertowej. Osoby zainteresowane winny złożyć do Syndyka pisemną ofertę zakupu zgodnie z Regulaminem Przetargu, który na żądanie zainteresowanych zostanie udostępniony przez Syndyka drogą elektroniczną na adres maila lub udostępniony w Biurze Syndyka.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 Czerwca 2021 roku. Otwarcie ofert jest przewidziane w dniu 22 Czerwca 2021 roku. Cena minimalna dla wskazanej nieruchomości wynosi 413.625,00 zł netto, a konieczne wadium do uczestniczenia w Przetargu to 1/10 wskazanej ceny zaokrąglone w górę do kwoty pełnych tysięcy złotych w kwocie 42.000,00 zł do uiszczenia w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w regulaminie przetargu i w terminie w nim określonym.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury sprzedażowej w dowolnym momencie bez podania przyczyn oraz wyborze oferty na zasadach opisanych w Regulaminie, jak również nie dokonania wyboru oferty. Wskazana cena jest ceną minimalną.

Cena: 413 625 zł brutto
Dodano: 21 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bartoszylas
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]