Syndyk sprzeda działkę rolną KONRADÓW

Opis:

Syndyk  zaprasza do konkursu ofert na sprzedaż z wolnej ręki

  • Prawa własności  nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Konradowie, działka nr 87 o powierzchni 0,5100ha, gmina Lądek-Zdrój, księga wieczysta SW1K\00098270\5

Cena wywoławcza netto)  16.000,00 zł. Wadium 3.000 zł.

 

2) oferty należy przesłać  listownie na adres syndyka, ul Ogrodowa 13, 57-540 Lądek-Zdrój w terminie do dnia 22 lipca 2021 r., do godz. 14.00 z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 26 lipca 2021 r o godz. 1200.

3) przystępujący do konkursu  ofert, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien najpóźniej w dniu złożenia oferty wpłacić wadium na rachunek bankowy upadłej o numerze 22 1020 5112 0000 7902 0116 4581 (decyduje data wpływu środków na rachunek masy upadłości),

 

Regulamin oraz operat szacunkowy przesyłam zainteresowanym, po podaniu adresu e-mail

Cena: 16 000 zł brutto
Dodano: 6 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Konradów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]