Syndyk sprzeda działkę (udział) Ligęzów, gm. Klwów

Opis:

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki ewidencyjne nr 452, 453 i 454 o łącznej pow. 15.900,00 m2 (1,59 ha), obręb 11 w miejscowości Ligęzów, gmina Klwów, powiat przysuski, województwo mazowieckie, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr RA1P/00033348/4 przez Sąd Rejonowy w Przysusze, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Cena wywoławcza została ustalona na kwotę: 7.700,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset złotych 0/100),

 

Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w biurze doradcy restrukturyzacyjnego Tomasza Szadkowskiego przy al. W. Reymonta 12a lok. 15, 01-842 Warszawa oraz w czytelni Sądu Rejonowego w Radomiu V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 1, 26-600 Radom.

 

Jest możliwość udostępnienia dokumentów dotyczących sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2021 r. (włącznie) na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tomasza Szadkowskiego, al. W. Reymonta 12a lok. 15, 01-842 Warszawa.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Tomasza Szadkowskiego w Warszawie w dniu 31 maja 2021 r.

Cena: 7 700 zł brutto
Dodano: 19 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ligęzów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]