Syndyk sprzeda działkę w Bukowcu gm. Korzenna

Opis:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (prawo własności) o numerze działki 215/6, o powierzchni 0,0300 HA (300 m2), położonej w Bukowcu gmina Korzenna. Nieruchomość opisana jest księgą wieczystą nr NS1S/00101886/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość sprzedawana jest przez Syndyka w postępowaniu upadłościowym: Marii TURZYNIECKIEJ, nr ewidencyjny PESEL 61070307464, nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 23/20.

Przetarg odbywa się w formie pisemnej ofertowej. Osoby zainteresowane winny złożyć do wskazanego wyżej Sądu pisemną ofertę zakupu zgodnie z Regulaminem Przetargu, który na żądanie zainteresowanych zostanie udostępniony przez Syndyka drogą elektroniczną na adres maila lub udostępniony do wglądu w siedzibie Syndyka lub w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk–Północ w Gdańsku.

Organizatorem przetargu jest Syndyk z siedzibą w Sopocie przy ul. Podjazd 1 lok. 2. Osoby zainteresowane winny skontaktować się z Syndykiem telefonicznie (+48 511 477 411‬) lub drogą mailową (oferty[małpa]syndyk-24.pl). Preferowany jest kontakt mailowy na wskazany adres.

Termin składania ofert upływa w dniu 07 Czerwca 2021 roku. Otwarcie ofert jest przewidziane przed Sędzią Komisarzem w dniu 08 Czerwca 2021 roku w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku ul. Piekarnicza 10, sala „B 65” o godz. 12:00. Cena minimalna dla wskazanej nieruchomości wynosi 4.700 zł, a konieczne wadium do uczestniczenia w Przetargu to kwota 1.000 zł do uiszczenia w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w regulaminie przetargu i w terminie w nim określonym.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury sprzedażowej w dowolnym momencie bez podania przyczyn oraz wyborze oferty na zasadach opisanych w Regulaminie.

Złożony do akt postępowania upadłościowego operat szacunkowy można przeglądać w Biurze Syndyka lub w Sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk – w godzinach urzędowania Sądu.

Syndyk nie odpisuje na zapytania kierowane poprzez komunikatory platform ogłoszeniowych. Kontakt wyłącznie w dni robocze od godz. 9:00 – 17:00.

Wskazana cena jest ceną minimalną.

Cena: 4 700 zł brutto
Dodano: 21 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bukowiec
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]