Syndyk sprzeda działkę w Kuźnicy

Opis:

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Marka Zająca (sygn. akt: V GUp 92/19) sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową o pow. 19.700 m2 położoną w miejsc. Kuźnica (gm. Kodrąb, pow. radomszczański) oznaczoną jako działka ewid. nr 24/1 (obręb Kuźnica), niezabudowaną (KW nr PT1R/8554 8/9), za cenę w kwocie nie mniejszej niż 20.645,60 zł (wadium 4.000,00 zł, minimalne postąpienie 500,00 zł).

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adresat: Krystian Tkacz – syndyk, adres: 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta w postępowaniu upadłościowym Marka Zająca”).

Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi 21 marca 2021 r. o godz. 13:15.

Zakup możliwy jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych.

W sprawie dodatkowych informacji (m.in. regulaminu sprzedaży, operatu szacunkowego) prosimy o kontakt telefoniczny (602 268 645 w godz. 10:00-17:00) lub elektroniczny. Ze względu na stan epidemii wyłączona zostaje do odwołania możliwość osobistego złożenia oferty w biurze syndyka

Cena: 20 646 zł brutto
Dodano: 19 lutego 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kuźnica
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]