Syndyk sprzeda działkę w Piasecznie o powierzchni 6 600 m2

Opis:

Opis

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży nieruchomości – działki ewidencyjnej nr 217 o powierzchni 6 600 m2 położonej w Piasecznie – dla której założona jest księga wieczysta nr WA5M/00246509/6 prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piasecznie.

Przedmiot sprzedaży jest dokładnie scharakteryzowany w operacie szacunkowym wraz z dokumentacją fotograficzną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Inne sposoby zapoznania się z operatem szacunkowym, w szczególności na odległość, mogą zostać ustalone po indywidualnym kontakcie z Syndykiem.

Nieruchomość może zostać sprzedana zgodnie z regulaminem za cenę nie niższą niż 290 000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Sprzedaż ma charakter ofertowy, w której wybrana zostanie oferta opiewająca na najwyższą kwotę. Szczegóły sprzedaży określone są w regulaminie. Przed przystąpieniem do składania ofert proszę niezwłocznie zapoznać się z regulaminem dostępnym w kancelarii syndyka lub przesłanym za pomocą poczty elektronicznej na zapytanie zainteresowanych.

Oferty mogą wpływać do 12 kwietnia 2021 r.

Dane syndyka:
Mirosław Stanisławski
nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1187
ul. Okopowa 56 lok. 40
01-042 Warszawa
nr tel. +48 607 238 380

Cena: 290 000 zł brutto
Dodano: 23 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Piaseczno
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]