Syndyk sprzeda działkę z kompleksem budynków Łódź Nowosolna

Opis:

Syndyk masy upadłości w ramach toczącego się postępowania upadłościowego sygn. akt XIV GUp 706/21 sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem budynków zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Grabińskiej 3A w Łodzi, 0,5200 ha o nr KW LD1M/00059174/2, Dz. nr 222/10 za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. 2.803.000,00 zł (dwa miliony osiemset trzy tysiące złotych 00/100)
Oferty na zakup nieruchomości należy przesłać drogą pocztową na adres: ul. Rewolucji 1905 r 82 lok. A21, 90-223 Łódź.
Dodatkowe informacje, operat szacunkowy oraz regulamin konkursu ofert dostępne mailowo konkursofertsyndyk(at)gmail.com

Cena: 2 803 000 zł netto
Dodano: 11 marca 2023
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łódź, Bałuty
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]