Syndyk sprzeda działkę z kompleksem budynków Łódź Nowosolna

Opis:

Syndyk masy upadłości w ramach toczącego się postępowania upadłościowego sygn. akt XIV GUp 706/21 sprzedaje prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem budynków zlokalizowane w Łodzi przy ul. Grabińskiej 3A w Łodzi, 0,5200 ha o nr KW LD1M/00059174/2, dz. nr 222/10 za cenę nie niższą niż 80% ceny oszacowania tj. 2.242.400,00 zł (dwa miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące czterysta złotych 00/100).

Oferty na zakup nieruchomości należy przesyłać drogą korespondencyjną.

Dodatkowe informacje, operat szacunkowy oraz regulamin konkursu ofert dostępne mailowo konkursofertsyndyk@gmail.com

Cena: 2 242 400 zł netto
Dodano: 8 sierpnia 2023
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łódź, Bałuty
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]