Syndyk sprzeda działkę z kompleksem budynków Łódź Nowosolna

Opis:

Syndyk masy upadłości w ramach toczącego się postępowania upadłościowego sygn. akt XIV GUp 706/21 ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem budynków zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Grabińskiej 3A w Łodzi, 0,5200 ha o nr KW LD1M/00059174/2, Dz. nr 222/10 za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. 2.803.000,00 zł (dwa miliony osiemset trzy tysiące złotych 00/100)
Oferty na zakup nieruchomości należy przesyłać drogą korespondencyjną (przesyłka rejestrowana) w terminie do dnia 28.10.2022r. do g. 15:00. Oferty w zamkniętych kopertach z czytelnym dopiskiem „oferta zakupu Grabińska” należy przesłać drogą pocztową na adres: ul. Rewolucji 1905 r 82 lok. A21, 90-223 Łódź. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.
Cena nabycia nie może być niższa niż cena oszacowania. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania na konto masy nr 79*******352 0000 1202 0272 8145.
Dodatkowe informacje, operat szacunkowy oraz regulamin konkursu ofert dostępne mailowo konkursofertsyndyk(at)gmail.com

Cena: 2 803 000 zł netto
Dodano: 28 września 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łódź, Bałuty
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]