Syndyk sprzeda działkę z zabudowaniami

Opis:

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 565/19 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości: 1) nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą KW nr RP1P/00073859/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych, stanowiącą prawo własności działki nr 634 o pow. 0,0497 ha zabudowanej murowanym parterowym budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 48 m2 i pow. użytkowej 36,30 m2, w złym stanie technicznym oraz murowanym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 13 m2 w złym stanie technicznym. Nieruchomość jest położona w obrębie ewidencyjnym nr 212 położonej przy ul. Krakusa 30 w Przemyślu, za cenę nie niższą niż 75 % ceny oszacowania określonej w operacie szacunkowym z dnia 20.08.2020 r., tj. 35 250,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży dostępne w Biurze Syndyka Marka Nowaka przy ul. J. Kilińskiego 89a, 22-400 Zamość, tel.: 884 856 170, e-mail: sekretariat@nowak-kancelaria.pl. Na stronie www.doradca.nowak-kancelaria.pl dostępny jest operat szacunkowy nieruchomości objętych ofertą oraz ogólne warunki sprzedaży z wolnej ręki. Kupujący nieruchomość nabywa ją wstanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego (art. 313 Prawa upadłościowego). Termin składania ofert: 4 stycznia 2022 r. Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.odwlasciciela.pl

Lokalizacja: Podkarpackie, Przemyśl, Ul. Krakusa 30
Powierzchnia: 497

Cena: 35 250 zł brutto
Dodano: 14 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Przemyśl
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]