Syndyk sprzeda działki gm. Łęczyca

Opis:

Syndyk masy upadłości Łukasza Majchrzaka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na łączną sprzedaż n/w nieruchomości :

– prawa własności nieruchomości o pow. 4,08 ha, położonej w miejscowości Siemszyce, gm. Łęczyca, powiat łęczycki, oznaczonej jako działki ewidencyjne o numerach 14, 22, 26 obrębu 0031, z zabudową siedliskową – KW nr LD1Y/00021887/7

– prawa własności nieruchomości o pow. 0,89 ha, obejmującej działkę gruntu rolnego, zlokalizowanej we wsi Kolonia Łęka, gm. Łęczyca, powiat łęczycki, oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 173 obrębu Kolonia Łęka – KW nr LD1Y/00021628/4

– prawa własności nieruchomości o pow. 1,39 ha, obejmującej działkę gruntu rolnego, zlokalizowanej we wsi Kolonia Łęka, gm. Łęczyca, powiat łęczycki, oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 201 obrębu Kolonia Łęka – KW nr LD1Y/00021637/0

– prawa własności nieruchomości o pow. 1,138 ha, obejmującej działkę gruntu rolnego, zlokalizowanej we wsi Mikołajew, gm. Łęczyca, powiat łęczycki, oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 25/2 obrębu Mikołajew – KW nr LD1Y/00053822/7

– prawa własności nieruchomości o pow. 4,1465 ha, obejmującej działki gruntu rolnego nr 92, 96 i 114/2 obrębu Pruszki, zlokalizowanej we wsi Pruszki, gm. Łęczyca, powiat łęczycki – KW nr LD1Y/00020744/6

– prawa własności nieruchomości o pow. 0,5165 ha obejmującej działkę gruntu rolnego nr 113/2 obrębu Pruszki, zlokalizowanej we wsi Pruszki, gm. Łęczyca, powiat łęczycki – KW nr LD1Y/00030888/0

– prawa własności nieruchomości o pow. 0,84 ha, obejmującej działki gruntu rolnego nr 7, 197 i 246 obrębu Zawada, zlokalizowanej we wsi Zawada, gm. Łęczyca, powiat łęczycki – KW nr LD1Y/00026038/6

Za cenę nie niższą niż 422.400,00 złotych

Oferty zgodne z regulaminem konkursu ofert należy składać w biurze syndyka w Łodzi przy ul. Krokusowa 3 lok. 102 do dnia 21 lipca 2021 r. do godz. 13.00. Warunkiem rozpatrzenia ofert jest wpłata wadium na rachunek 58 1020 3378 0000 1602 0316 4670 w wysokości 42.240,00 złotych. Szczegółowe informacje n/t przedmiotu sprzedaży oraz regulaminu konkursu ofert można uzyskać w biurze syndyka w godz. 10-14, po uprzednim wcześniejszym kontakcie pod nr telefonu 530 904 790.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyny.

Cena: 422 400 zł brutto
Dodano: 5 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Siemszyce,Kolonia Łęka, Mikołaje, Pruszki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]