Syndyk sprzeda działki Kotfin gm. Gielniów

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Bronisławy Grabskiej

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

I. Przedmiot przetargu.

2. Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kotfin, gmina Gielniów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1, 5, 139, 143, 158, 295 i 715 o łącznej powierzchni 23.300 m2, nr KW – RA1P/00009902/9,

za cenę nie niższą niż 36.000,- zł.

II. Warunki przetargu:

-zapoznanie się z Regulaminem przetargu i zaakceptowanie go,

-złożenie pisemnej oferty zgodnej z w/w regulaminem wraz z wymaganymi oświadczeniami w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg – Grabska” w Biurze Syndyka przy ulicy Kelles-Krauza 13 lok. 7U w Radomiu, w terminie do 03.08.2021 r. do godz. 15:00.

-wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywołania na rachunek bankowy masy upadłości o nr 05 1050 1793 1000 0092 7011 317974 do dnia 03.08.2021 r.

III. Informacje dodatkowe

Komisyjne otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 4 sierpnia 2021 roku o godzinie 11:00 w Biurze Syndyka. Z Regulaminem przetargu można zapoznać się w Biurze Syndyka lub drogą e-mailową: biuro.syndyka.radom@wp.pl. Oględzin można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod tel. 501 104 650.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Cena: 36 000 zł brutto
Dodano: 12 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kotfin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]