SYNDYK SPRZEDA DZIAŁKI PRZEMYSŁOWE ZABUDOWANE

Opis:

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Syndyk masy upadłości EXPOM Kwidzyn Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Nowym Dworze, zaprasza do składania ofert nabycia nieruchomości – wydzielonych geodezyjnie działek wpisanych do KW GD1I/00023576/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie:

  1. Działki nr 51/33, o powierzchni 1.410 m2, w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej budynkiem garażowo-gospodarczym o powierzchni użytkowej 158 m2 wraz z udziałem 1/5 w działce nr 51/38, udziałem 1/18 w działce nr 51/42, udziałem 1/18                    w działce nr 51/49 stanowiące drogi wewnętrzne oraz udziałem 1/18 w działce                                      nr 51/40 zabudowanej trafostacją, za łączną cenę nie niższą niż 20.615,00 zł netto (dwadzieścia tysięcy sześćset piętnaście zł), w tym cena ruchomości 412,50 zł netto (czterysta dwanaście zł 50/100);   
  2. Działki nr 51/34, o powierzchni 729 m2, w użytkowaniu wieczystym, niezabudowanej wraz z udziałem 1/18 w działce nr 51/49, udziałem 1/18 w działce nr 51/42 stanowiącej drogę wewnętrzną oraz udziałem 1/18 w działce nr 51/40 zabudowanej trafostacją,                       za łączną cenę nie niższą niż 9.305,00 zł netto (dziewięć tysięcy trzysta pięć zł), w tym cena ruchomości 412,50 zł netto (czterysta dwanaście zł 50/100);        
  3. Działki nr 51/45, o powierzchni użytkowej 5.056 m2, w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej budynkiem „regeneracji i produkcji z częścią socjalno-biurową” – wydzielona część produkcyjna z biurowo-socjalną, o pow. użytkowej 3.309 m2, wraz z udziałem 1/4 w działce nr 51/55, udziałem 1/18 w działce nr 51/42, udziałem 1/18                     w działce nr 51/49 stanowiące drogi wewnętrzne oraz udziałem 1/18 w działce nr 51/40 zabudowanej trafostacją. Ze sprzedażą nieruchomości sprzedaży podlegają ruchomości (maszyny i urządzenia, sprzęty komputerowe, narzędzia, osprzęt, wyposażenie techniczne oraz wyroby gotowe i materiały magazynowe znajdujące się w budynkach),                       za łączną cenę nie niższą niż 626.500,00 zł netto (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset zł), w tym cena ruchomości 242.647,50 zł netto (dwieście czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści siedem zł 50/100);                 
  4. Działki nr 51/50, o powierzchni użytkowej 520 m2, w użytkowaniu wieczystym, niezabudowanej, wraz z udziałem 1/18 w działce nr 51/49, udziałem 1/18 w działce nr 51/42 stanowiące drogi wewnętrzne, oraz udziałem 1/18 w działce nr 51/40 zabudowanej trafostacją, za łączną cenę nie niższą niż 7.932,00 zł netto (siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa zł), w tym cena ruchomości 412,50 zł netto (czterysta dwanaście zł 50/100);           
  5. Działki nr 51/25, o powierzchni użytkowej 135 m2, w użytkowaniu wieczystym, niezabudowanej z infrastrukturą – kolektorem, za cenę nie niższą niż 1.178,00 zł netto (jeden tysiąc sto siedemdziesiąt osiem zł).

Szczegółowych informacji można uzyskać drogą poczty elektronicznej pod adresem: mazsyndyk@wp.pl  lub telefonicznie 504 271 728.

Oferty pisemne można składać drogą poczty elektronicznej na e-mail: mazsyndyk@wp.pl                       w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.

 

Cena: 626 500 zł netto
Dodano: 21 grudnia 2020
Województwo:
Lokalizacja: Kwidzyn
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]