Syndyk sprzeda działki w Józefowie

Opis:

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wymienionych poniżej nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie, przy ul. Wiązowskiej 6, KW nr WA1O/00027502/0 w postaci:

1.      Działki nr ew. 32/2, o pow. 2.662 m2. Cena wywoławcza: 970.000,00 zł;

2.      Działki nr ew. 33/4, o pow. 1.898 m2. Cena wywoławcza: 815.000,00 zł;

3.      Działki nr ew. 33/6, o pow. 1.501 m2. Cena wywoławcza: 605.000,00 zł;

 

każda z powyższych działek wraz z udziałem ¼ w działce gruntu (udziały w drodze wewnętrznej) nr ew. 33/8 o pow. 552 m2. Cena wywoławcza za każdy udział 1.000,00 zł

 

Łączna cena wywoławcza 2.390.000,00 zł brutto.

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena oraz Regulamin Przetargu znajdują się na stronie syndyk info pl oraz w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A.

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres biuro (at) kancelariak2 pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem:biuro (at) kancelariak2 pl

Syndyk dopuszcza możliwość składania ofert na zakup poszczególnych działek.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w następujących kwotach:

–     działka gruntu nr ew. 32/2, o pow. 2.662 m2- wadium 90.000,00 zł;

–     działka gruntu nr ew. 33/4, o pow. 1.898 m2- wadium 80.000,00 zł;

–     działka gruntu nr ew. 33/6, o pow. 1.501 m2– wadium 60.000,00 zł;

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Cena: 2 390 000 zł brutto
Dodano: 1 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Józefów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]