Syndyk sprzeda fabrykę mebli

Opis:

FABRYKA MEBLI NA SPRZEDAŻ

 

Syndyk upadłości Furniture Concept spółka z o.o.  ul. Drzewna 1, 11-200 Bartoszyce

Ogłasza I przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo było producentem wysokiej jakości  mebli skrzyniowych.

Składniki zorganizowanej części przedsiębiorstwa  obejmują:

1)nieruchomość gruntową o pow. 42 301 m.kw. zabudowaną budynkami przemysłowymi o pow. użytkowej: 11 359,70 m.kw. położoną w Bartoszycach przy ul. Drzewnej 1; o wartości oszacowania; 10 860 000 zł

2)środki trwałe, maszyny i urządzenia, o wartości oszacowania: 4 102 900 zł

3)aktywa obrotowe; zapasy, półprodukty, wyroby gotowe o wartości oszacowania: 290 042 zł

Część maszyn jest własnością PEAC (Polska)  spółka z o.o. i za zgodą tego właściciela jest sprzedawana w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przy czym uzyskane środki finansowe ze sprzedaży tychże maszyn zostaną przekazane przez Kupującego bezpośrednio na konto właściciela maszyn tj. PEAC (Polska) spółka z o.o.

Szczegóły określone są w Regulaminie sprzedaży

Cena wywoławcza stanowi 100% ceny oszacowania i wynosi: 15 252 942 zł netto.

 

Składanie ofert:

Oferty nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z adnotacją „Oferta przetargowa Furniture Concept” na adres: Kancelaria Notarialna Elżbiety Brewki, Olsztyn, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn, w terminie do 27 stycznia   2022r. do godz.15.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 stycznia 2022 r o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości:

500 000 ( pięćset tysięcy) złotych.

Kwota wadium winna zostać wpłacona na rachunek masy upadłości

nr 97 1930 1637 2420 0403 3190 0001 do dnia składania ofert. prowadzony przez BPS Oddział w Olsztynie.

Pisemna oferta powinna spełniać warunki określone w Regulaminie sprzedaży zorganizowanej części  przedsiębiorstwa, dołączonym do akt postępowania upadłościowego.

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie:.syndykwasilewski.plw zakładce Aktualności/Regulaminy.

Operaty szacunkowe udostępniane są przez syndyka.

Każdy oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu sprzedaży.

Zastrzega się prawo do odwołania, przerwania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wszelkie informacje dostępne są pod nr telefonu: 604-439-299 w godz. 9-14.

 

Cena: 15 252 942 zł netto
Dodano: 17 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bartoszyce
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]