Syndyk sprzeda – Fiat Fiorino z 2012

Opis:

Syndyk masy upadłości Grabowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karniewie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert ruchomości w postaci samochodu Fiat Fiorino z 2012 r., za cenę nie niższą niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto, tj. 12.300,00 zł brutto.

Silnik- benzyna z LPG o poj. 1360,00cm3, 74 konie mechaniczne. Samochód posiada zamontowany hak.
Oferty należy składać drogą pocztową na adres: Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa w terminie do dnia 9 marca 2021 r. (liczy się data wpływu oferty). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 marca 2021 r.

Oferta winna zawierać pełne dane oferenta, numer telefonu oraz e-mail, a także wskazanie proponowanej ceny zakupu, nie niższej niż cena minimalna.
Wymagane wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) należy przelać na rachunek masy upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. najpóźniej do dnia 9 marca 2021 r.

W przypadku otrzymania przez syndyka w terminie, o którym mowa powyżej, więcej niż jednej oferty na nabycie ruchomości, a nadto dane oferty będą co najmniej równe cenie minimalnej, syndyk przeprowadzi aukcję na sprzedaż ruchomości.

W celu zyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy lub telefonicznie.
Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Cena: 12 300 zł brutto
Dodano: 26 stycznia 2021
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Karniewo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]