Syndyk sprzeda – galerię handlowo-usługową

Opis:

Syndyk Hermes sp. z o.o. w upadłości w Warszawie sprzeda z wolnej ręki przedsiębiorstwo – galeria handlowo-usługowa w Brzegu
Oferta obejmuje przedsiębiorstwo upadłego Hermes Sp. z o.o. w upadłości w rozumieniu art. 551 kc, w którego skład wchodzi w szczególności:
a. lokal niemieszkalny (nieruchomość lokalowa), użytkowana jako galeria handlowo-usługowa, położona w Brzegu przy ul. Wrocławskiej 5, lokal nr 1, o powierzchni użytkowej 3 069,57 m2, działka nr 1000, AM-7, obr. Centrum, Brzeg, woj. opolskie, nr KW OP1B/00048315/1 wraz z czynnymi umowami najmu,
b. z wyłączeniem:
– środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych upadłego;
– należności i wierzytelności upadłego;
– dokumentacji i korespondencji upadłego.
za cenę nie niższą niż 2.996.000,00 zł netto (w razie obowiązku podatkowego VAT cena sprzedaży zostanie powiększona o ten podatek)
Przedmioty wskazane powyżej w pkt a. podlegają łącznej jako przedsiębiorstwo przeznaczone do prowadzenia galerii handlowej.
Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00.
Przedmiot oraz dokumenty można oglądać osobiście po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.
Szczegółowe informacje o przedmiotach, trybie i warunkach określa Regulamin, dostępny w Kancelarii Syndyka oraz na stronach:
– upadlosci24.pl/przetargi/hermes-sp-z-o-o/
– codexline.com/przetargi/hermes-sp-z-o-o/
Informacje można uzyskać również pod nr tel. 71 322 00 85.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

Cena: 2 996 000 zł brutto
Dodano: 4 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]