Syndyk sprzeda garaż w Ciechocinku o pow. 21,33 m2

Opis:

syndyk sprzeda w postępowaniu upadłościowym:

Prawo własności lokalu użytkowego – garażu o pow. 21,33m2 położonego przy ul. Wierzbowej w Ciechocinku, dla którego Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1A/00025824/8

za cenę nie niższą niż 29.000,00 zł.

Ponadto syndyk sprzeda również prawo własności nieruchomości, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębny lokal o powierzchni użytkowej 48,40 m2, położonego w miejscowości Ciechocinek, województwie kujawsko-pomorskim przy ul. Wierzbowej 1A z przynależną do niego piwnicą (5,12m2) wraz z udziałem wynoszącym 5352/279437 części we własności części wspólnych budynku i we własności działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 761/7, 759/2, 760/10, dla którego Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1A/00033750/7

za cenę nie niższą niż 219.000,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 15 grudnia 2021 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 17 grudnia 2021 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa.

Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej – Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582, w godz. 8.00 – 16.00.

Cena: 29 000 zł brutto
Dodano: 17 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ciechocinek
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]