Syndyk sprzeda halę blaszaną 310m2

Opis:

Syndyk Masy Upadłości spółki FMT TomteQ Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łowęcinie (KRS 0000360848) ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert nabycia ruchomości – hali blaszanej o wymiarach 31m x 10m, powierzchni 310m2, położonej obecnie przy ul. Śliwkowej w Łowęcinie, gm. Swarzędz.

Oferowana cena nabycia ww. ruchomości nie może być niższa niż kwota 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100) złotych netto, podana wartość nie zawiera w szczególności podatku VAT.

Termin składania ofert upływa w dniu 26.11.2021 r., godzina 15:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2021 r., godzina 10:00. Szczegółowy Regulamin sprzedaży, wycena, a także uchwała Rady Wierzycieli na sprzedaż ruchomości z wolnej ręki, mogą zostać udostępnione po kontakcie z syndykiem.

Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą pocztową na adres Kancelarii Syndyka FMT TomteQ Sp. z o.o. w upadłości Łukasza Borkowskiego (ul. Dominikańska 3, 61-762 Poznań) lub elektroniczną za pośrednictwem adresu wskazanego w dalszej treści ogłoszenia. Ogólnych informacji o konkursie ofert udziela także osobiście syndyk pod nr telefonu wskazanym w dalszej części ogłoszenia.

Zainteresowanych uprasza się o składanie ofert zgodnie z Regulaminem sprzedaży.

Syndyk zastrzega prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Cena: 30 000 zł netto
Dodano: 15 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łowęcin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]