Syndyk sprzeda halę w Żarowie

Opis:

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości (hali) wchodzącego w skład masy upadłości Simply Office Sp. z o.o w upadłości (16.08.2021)

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu; VI Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Simply Office Sp. z o.o w upadłości (VI GUp 63/21) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (dalej ZCP) w postaci prawa wieczystego użytkowania i budynku warsztatu stanowiącego odrębną nieruchomość przy ul. Armii Krajowej 65 w Żarowie (działka nr 375/19) o pow. 3161 m2 (SW1S/00036569/3), wraz z prawem wieczystego użytkowania (droga serwisowa) przy ul. Armii Krajowej 65 w Żarowie (działka nr 375/79) o pow. 419 m2 (SW1S/00059947/4). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 1.247.800,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 1.247.800,00  zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI Simply Office Sp. z o.o – PRZETARG ŻARÓW” należy składać do dnia 07.09.2021 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 08.09.2021 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 100.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 48 1910 1048 2402 0375 5424 0001 z dopiskiem „Wadium MASA UPADŁOŚCI Simply Office Sp. z o.o – PRZETARG ŻARÓW „.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (.syndykowie.pllub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego.

Cena: 1 247 800 zł brutto
Dodano: 23 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Żarów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]