SYNDYK SPRZEDA hurtową ilość – rękawic, ubrań i butów BHP

Opis:
Inspektor BHP sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Toruniu ogłasza przetarg (aukcję) na sprzedaż zapasów magazynowych w postaci rękawic, butów oraz strojów roboczych bhp.
Przedmiotem przetargu (aukcji) są:
a) materiały ochronne bhp dla pracowników w postaci strojów roboczych, butów ochronnych, rękawic ochronnych oraz bluz ocieplanych ochronnych. Oferta składa się z trzech tysięcy pozycji w różnych rozmiarach i ilościach. Wobec powyższego szczegółowy wykaz przedmiotowego towaru oraz pozostałe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (+48 22 843 44 12)
Cena wywoławcza całości towaru wynosi:
– dla towaru określonego w pkt. a – 195 476,70 zł netto (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 70/100) + podatek 23 % VAT.
Zainteresowani winni składać oferty do dnia 18 marca 2021 roku do godziny 16 00 w biurze Kancelarii Syndyka (ul. Wiktorska 65, 02-587 Warszawa) albo przesłać je na ten adres w w.w. terminie (decyduje data wpływu w godzinach urzędowania Kancelarii). Oferta powinna zawierać proponowaną cenę, oraz pełne dane teleadresowe tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji (firmę jeżeli oferentem jest przedsiębiorstwo) oraz telefon kontaktowy i adres e-mail.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 marca 2021 roku o godzinie 12 00 w siedzibie Kancelarii Syndyka
tj. ul. Wiktorska 65, 02-587 Warszawa. Wygrywa oferta która zawierać będzie najwyższą proponowaną cenę. W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert z tożsamą najwyższą proponowaną ceną Syndyk zastrzega sobie prawo dokonać swobodnego wyboru jednej z nich.
Syndyk zastrzega sobie prawo, na każdym etapie przetargu (aukcji), bez podania przyczyn, do odstąpienia od ogłoszenia oraz odstąpienia od przetargu (aukcji), do zamknięcia przetargu (aukcji) bez wyboru którejkolwiek z ofert.
Informacje szczegółowe w przedmiocie warunków przetargu (aukcji) można uzyskać pod numerem telefonu (+48) 22 843 44 12.
Wyświetlenia: 46
Cena: 195 500 zł brutto
Dodano: 11 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]