Syndyk sprzeda inkubator lęgowy jaj HB700 z 2019 r.

Opis:

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości w postaci inkubatora lęgowego jaj HB700 z 2019 r. za cenę nie niższą niż 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) brutto.

Oferty należy składać drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa w terminie do dnia 9 lutego 2021 roku (liczy się data wpływu oferty). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lutego 2021 roku.

Oferta winna zawierać pełne dane oferenta, numer telefonu oraz e-mail, a także wskazanie proponowanej ceny zakupu, nie niższej niż cena minimalna.

Warunki sprzedaży oraz dodatkowe informacje są dostępne w Kancelarii Syndyka w godz. 9.00-17.00, na e-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl lub telefonicznie.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Cena: 3 500 zł brutto
Dodano: 14 stycznia 2021
Województwo:
Lokalizacja: Rząśnik
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]