Syndyk sprzeda kadłub z laminatu do łodzi Atlantis 800

Opis:

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości w postaci kadłuba z laminatu za cenę minimalną 28 274,40 zł.
Konstrukcja kadłuba została wykonana w 2020 roku z laminatu, nie posiada wyposażenia i innych cech identyfikacyjnych. Stan kadłuba można określić, jako wizualnie dobry, bez widocznych uszkodzeń.
Charakterystyka techniczna:
• długość: Lc = 7,95 m, Lk = 7,80 m, Lklq = 8,5 m
• szerokość kadłuba: B = Bc = 4,00 m
• wysokość boczna: H = 1,53 m
• zanurzenie średnie: T = 0,80 m
Kadłub docelowo jest częścią łodzi pasażerskiej Atlantis 800 z przeznaczeniem do żeglugi przybrzeżnej.
Ofertę na zakup kadłuba, należy przesłać w terminie do dnia 23.02.2023 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail syndyka: m.figura@grantfinance.pl
W ofercie należy wskazać dane nabywcy, numer telefonu oraz adres e-mail.
Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 24.02.2023 r. o godzinie 10:00.
W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk dokona wyboru oferty, która wpłynęła jako pierwsza na adres e-mail syndyka wskazany powyżej.
Opinia dotyczące określenia wartości rynkowej łodzi wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot. Operaty mogą zostać udostępnione również drogą elektroniczną.
Warunki sprzedaży:
a) Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca,
b) Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed zawarciem umowy i wydaniem kadłuba
c) Stosownie do art. 313 ust. 1 Ustawy Prawo upadłościowe sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Kupującemu nie przysługuje prawo do reklamacji i rękojmi.

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 601 627 391 oraz e-mail: m.figura@grantfinance.pl.

Cena: 37 699 zł brutto
Dodano: 14 stycznia 2022
Województwo:
Lokalizacja: Ustka
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]