Syndyk sprzeda kompleks hal magazynowych

Opis:

Syndyk sprzeda nieruchomość komercyjną w Wałbrzychu

Na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 26 kwietnia 2021 r. sygn. akt VI GUp 15/15 Syndyk masy upadłości CEMPOL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowej w Wałbrzychu ogłasza postępowanie z wolnej ręki polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż składników mienia upadłego w postaci prawa wieczystego użytkowania zabudowanej działki gruntu numer 295/20 o łącznej powierzchni 1,2442 ha, położonej w Wałbrzychu przy ulicy Reja, objętej księgą wieczystą KW nr SW1W/00036938/4 wraz z prawem własności budynków w postaci hali magazynowej głównej nr 1 o powierzchni zabudowy 1.510,98 m2, łącznika pomiędzy halą główną nr 1 a halą nr 2 o powierzchni zabudowy 161,90 m2 oraz halą magazynową nr 2 przy sklepie o powierzchni zabudowy 605,81 m2, o wartości szacunkowej 2.311.000,00 zł netto.

Wyciąg z warunków sprzedaży

1). Podstawa postępowania na sprzedaż: Postanowienie Sędziego – Komisarza z dnia 26 kwietnia 2021 r., Sygn. akt VI GUp 15/15.

2). Określenie ceny minimalnej:  2.079.900,00 zł

3). Podana cena jest ceną netto, cena będzie powiększona o podatek VAT według należnej stawki.

4). Termin wpłaty wadium w wysokości 207.990,00 zł: 10 sierpnia 2021 r., termin złożenia oferty: 10 sierpnia 2021 r.

5). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie Pz wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż  nieruchomości CEMPOL Sp. z o.o. S.K. – nie otwierać” winny wpłynąć do dnia 10 sierpnia 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15. Liczy się data wpływu.

6). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2021 r., godz. 10:00 w Kancelarii Syndyka.

7). W przypadku równorzędnych ofert może zostać przeprowadzona ustna aukcja w dniu 13 sierpnia 2021 r., godz. 10:00 w Kancelarii Syndyka.

Pełne warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje przekazywane są przez Syndyka masy upadłości Michała Błaszczyszyna (kom. 662 373 882) lub Pełnomocnika Syndyka Edwarda Stolarczyka (kom. 695 663 414), mail: .

Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na okazanie przedmiotu sprzedaży

Cena: 2 079 900 zł brutto
Dodano: 19 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wałbrzych
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]