Syndyk Sprzeda Lokal Gastronomiczny w Centrum

Opis:

SYNDYK masy upadłości „MS & Partner” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu sprzeda w drodze składania ofert na nabycie z wolnej ręki:

  • prawa własności lokalu gastronomicznego ( „Francis Drake”)- położonego w budynku nr 20 A przy ul. Mariackiej w Kołobrzegu, o pow. użytk. 123,43 m2 , wpisanego w KW nr KO1L/00026449/2

za cenę nie niższą niż 439.114,00,00 zł brutto. (w tym 23% VAT)

  • ruchomości (111 pozycji)

za cenę nie niższą niż 5.967,00 zł brutto. (w tym 23%VAT)

Pozycje 1 i 2 sprzedawane są łącznie.

Łączna cena nie niższa niż 445.081,00 zł (w tym 23% VAT)

(słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych)

Opis i oszacowanie, regulamin sprzedaży, dostępne są w Biurze Syndyka:

78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 23/111 po telefonicznym ustaleniu terminu, tel.: 881 358 250. Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem „MS & Partner – sprzedaż” należy składać na adres Biura Syndyka w terminie do dnia 07.12.2021 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2021 r. w Biurze Syndyka.

Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% kwoty wywoławczej, tj. 44.509,00 zł na rachunek bankowy o numerze:

34 1090 2659 0000 0001 4505 9577

najpóźniej do dnia 07.12.2021 r.

Zastrzega się prawo odwołania sprzedaży bez podania przyczyn.

Cena: 445 081 zł brutto
Dodano: 29 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kołobrzeg
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]