Syndyk sprzeda lokal komercyjny lokal usługowy

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Pani Grażyny Tyszka (Sygn. Akt V GUp „of“ 16/20) zaprasza do składania ofert na sprzedaż:

– udziału 1/2 w nieruchomości lokalowej nr 3 stanowiącej parter o pow. 106,56 m. kw w budynku dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym I piwnicą położonym w budynku przy ul. Stefana Jaracza 15 w Ostródzie. Dla lokalu prowadzona jest Księgą wieczystą nr. EL1O/00046947/7 w Sądzie Rejonowym w Ostródzie, wraz z udziałem 187/1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji jako działka nr 32 o pow. 0,1073 ha ujawniona w Kw nr EL1O/00003254/9.

Udział ½ w nieruchomości został oszacowany na wartość 153500,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysięcy pięćset złotych). Udział ½ w nieruchomości jest własnością Pani Grażyny Tyszka I udział ½ w nieruchomości jest własnością Mieczysława Tyszka.

Księgi wieczyste są prowadzona w Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Sprzedaż wyżej opisanych nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż 122800,00 zł co stanowi 80% wartość oszacowania. Do ceny doliczone zostaną ewentualne należne podatki według obowiązujących przepisów.

Pisemne oferty nabycia z ceną nie niższą niż wartości oszacowania nieruchomości należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją “Oferta Sygn. Akt V GUp „of“ 16/20)” na adres Kancelaria Syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława w terminie do dnia 12.04.2022 r. Składający ofertę jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami określonymi Postanowieniem Sędziego – Komisarza oraz wpłaty wadium w kwocie 10% wartości nieruchomości na rachunek masy upadłości Santander Bank oddział Olsztyn 77 1090 2590 0000 0001 4476 2593.

Otwarcie ofert i sprzedaż odbędzie się w dniu 14.04.2022 r. o godzinie 14,30 w drodze konkursu ofert powiązanego z aukcją na bazie złożonych ofert, stosownie do przepisów Prawa upadłościowego, Kodeksu Cywilnego oraz warunków określonych w Postanowieniu Sądu w Kancelarii syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława.

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert a także zamknięcia konkursu ofert powiązanego z aukcją bez dokonania wyboru.

Ze szczegółowym wykazem przedmiotów ofert oraz operatami szacunkowymi można zapoznać się w Biurze Syndyka. Nieruchomość można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 502 542 609 w godz. od 9 do 16.

Kontakt:
Syndyk Antoni Paciorkowski
tel: 502 542 609

Cena: 153 500 zł netto
Dodano: 16 marca 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ostróda, Stefana Jaracza
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]