Syndyk sprzeda lokal komercyjny lokal usługowy

Opis:

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego DETAL sp. z o.o. w Grudziądzu ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki:

nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Szpitalnej 17, w skład której wchodzi prawo własności działki ewidencyjnej nr 29/1 o powierzchni 1.837 m2 zabudowanej budynkiem użytkowym, dwukondygnacyjnym, pow. zabudowy 478,51 m2, pow. użytkowa 877,15 m2, krytym blacho dachówką, w stanie technicznym do remontu kapitalnego.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WL1W/00035913/2.

Cena minimalna ww. przedmiotu sprzedaży wynosi 1.160.600 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy sześćset)

Do wyżej wskazanej ceny minimalnej należy doliczyć podatek VAT wg stawki określonej przepisami prawa obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Oferty z ceną należy przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres biura syndyka (Biuro Syndyka Kancelaria LEXIMA, ul. Chełmińska 16A, 87 – 100 Toruń) w terminie do dnia 20 września 2021 r.

Wadium wynoszące 10% ceny minimalnej nieruchomości objętej ofertą należy wpłacić na rachunek masy upadłości w mBanku nr 84 1140 2004 0000 3202 7491 8578 do dnia 18 września 2021 r. (data wpływu na rachunek masy upadłości).

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie w dniu 21 września 2021 r. o godz. 12.00 w biurze syndyka.

Regulamin konkursu ofert, określający warunki jakim winna odpowiadać oferta i tryb jej wyboru znajduje się na stronie

Z oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz innymi dokumentami będzie można się zapoznać, po uprzednim uzgodnieniu terminu w biurze syndyka mieszczącym się w Toruniu przy ul. Chełmińskiej 16A od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 16.00.

Kontakt:
Syndyk Janusz Iwanicki
Tel: 56 657 57 43

 

 

Cena: 1 160 600 zł netto
Dodano: 3 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Włocławek, Szpitalna
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]