Syndyk sprzeda lokal komercyjny, lokal usługowy

Opis:

Syndyk masy upadłości o sygn. akt XI GUp 203/18 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki: nieruchomość zabudowaną szczegółowo opisanej w operacie szacunkowym i Regulaminie sprzedaży.
1. Ogólne warunki sprzedaży.
Przedmiotem sprzedaży jest Nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Zaniemyśl o pow. 1,2274 ha w województwie wielkopolskim, w powiecie średzkim, w gminie Zaniemyśl. Nieruchomość składa się z sześciu działek zabudowanych kompleksem budynków administracyjno-biurowym, socjalno-biurowym, halą produkcyjno-magazynową z kotłownią gazową, pięcioma magazynami, budynkiem gospodarczym oraz portiernią. Dla Nieruchomości prowadzona jest KW PO1D/00017262/8. Cena wywoławcza 1 900 000,00 zł.
2. Bezwarunkowe oferty na zakup ww. nieruchomości, należy przesłać pocztą na adres: Kancelaria Syndyka Violetta Wilczyńska, ul. Kempingowa 12, 62-023 Borówiec, w terminie do dnia 04.10.2021 r., w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta zakupu – upadłość DK Trade”. Liczy się data wpływu.
3. Do oferty zakupu należy dołączyć dowód wpłaty wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej dla Nieruchomości, na konto masy upadłości w mBank nr 48 1140 2004 0000 3302 7796 0612, najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert (liczy się data uznania na rachunku masy upadłości).
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2021 roku.
5. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia lub odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zwrotu wpłaconego wadium w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od dnia przyjęcia przez syndyka innej oferty.
6. Z nieruchomością, operatem szacunkowym oraz Regulaminem sprzedaży można zapoznać się w umówionym telefonicznie z syndykiem terminie (tel. 693 629 269)

Cena: 1 900 000 zł brutto
Dodano: 3 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Zaniemyśl
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]