Syndyk sprzeda lokal komercyjny lokal usługowy.

Opis:

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki w drodze pierwszego pisemnego przetargu ofertowego udziału 5/8 we własności nieruchomości lokalowej położonej w budynku mieszkalnym nr 130/8 w Jeleninie , o powierzchni użytkowej 55,24 m 2 , dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00034752/1.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 55 762,50 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 55/100).

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 grudnia 2021 r ., na adres syndyka masy upadłości Julity Kolasa-Kuczek Mirocin Górny 26, 67-120 Kożuchów z dopiskiem „ przetarg – V GUp 81/21 ”

Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie syndyka w dniu 30 grudnia 2021 r. o godzinie 12:00.

Operat szacunkowy nieruchomości oraz szczegółowe warunki sprzedaży dostępne po wysłaniu zgłoszenia na adres: lub telefonicznie pod nr 535 112 113.

Julita Kolasa-Kuczek

syndyk masy upadłości

Cena: 55 762 zł netto
Dodano: 14 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Jelenin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]