Syndyk sprzeda Lokal komercyjny magazyn Warpuny

Opis:

Syndyk Beaty Szczeszek w upadłości konsumenckiej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

Udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działki nr 299/14 o powierzchni 0,3390 ha oraz dwóch budynków o funkcji magazynowo-warsztatowej o łącznej pow. zabudowy 584 m2, położonego w obrębie Warpuny przy ul. Młynowej, w gminie Sorkwity, w powiecie mrągowskim, w województwie warmińsko-mazurskim, dla której to nieruchomści Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OL1M/00037296/0, za cenę nie niższą niż 25% wartości oszacowania, tj. kwotę 23 125 zł (wartość udziału).

Składanie ofert:

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Kancelarii Notarialnej Ślusarczyk Notariusze Spółka Partnerska w Olsztynie (10-533), ul. Plac Konsulatu Polskiego 6 lok. 1 z dopiskiem „OFERTA WARPUNY” w terminie do 28 października 2022 roku do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 listopada 2022 roku o godz. 12.00. O wyniku Syndyk powiadomi telefonicznie lub e-mailem.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

• imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem i numerem telefonu i adresem e-mail,

• proponowaną cenę i warunki kupna, z tym że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 2 miesiące liczony od daty otwarcia ofert,

• potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 9 250 złotych, które należy wpłacić przelewem na konto masy upadłości prowadzone w Santander Bank Polska S.A. Oddział Olsztyn nr 28 1090 2718 0000 0001 4817 7875.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje syndyk.

Akt notarialny podpisany zostanie w kancelarii notarialnej wskazanej przez Syndyka.

Syndyk zastrzega sobie prawo:

1) zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy – w przypadku, gdy różnica między pierwszą a drugą ofertą będzie wynosić mniej niż 1% wartości udziału w nieruchomości (925,00 złotych),

2) zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Z uwagi na odległość nieruchomości od biura syndyka:

1) oferent będzie zobowiązany do objęcia (wejścia w posiadanie) nieruchomości własnym staraniem i na własny koszt,

2) przed przetargiem nie będą przeprowadzane oględziny nieruchomości.

Dodatkowe informacje, w tym operat, można uzyskać, pisząc na adres poczty elektronicznej lub pod numerem telefonu 667-101-617.

Kontakt:
Syndyk Radosław Matys
tel: 667 101 617

Cena: 23 125 zł brutto
Dodano: 28 września 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warpuny
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]