Syndyk sprzeda lokal komercyjny magazyn

Opis:

Oferta aktualna – możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Ubojni Drobiu FRANEK Sp. z o.o. sp. k.

z siedzibą w Targoszynie (woj. dolnośląskie) ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości po ubojni drobiu wraz z infrastrukturą techniczną po cenie obniżonej o 50 %

Przedmiotem przetargu są nieruchomości oraz ruchomości j/n:

Nieruchomość, położoną we wsi Targoszyn, gmina Mściwojów, powiat jaworski, województwo dolnośląskie, na którą składają się:

1/ nieruchomość zabudowana infrastrukturą techniczną – działka nr 78/3 obszaru 0,1099 ha, Kw LE1J/00020361/8;

2/ nieruchomość zabudowana ubojnią drobiu wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną – działka nr 78/6 obszaru 0,5251 ha, Kw LE1J/00029480/1;

3/ infrastruktura związana z nieruchomością (min. studnia głębinowa, słupowa stacja transformatorowa itp. – wg zestawienia dostępnego w Biurze Syndyka) oraz wyposażenie nieruchomości.

Łączna wartości oszacowania 933.300,00 zł. Cena wywoławcza 450.000 zł.

Operaty szacunkowe wraz ze szczegółowym wykazem ruchomości objętych ofertą sprzedaży dostępne są w Biurze Syndyka.

Oferty z podaniem proponowanej ceny nabycia należy składać w Biurze Syndyka Agnieszki Strzemińskiej-Rapacz w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 16/18/2a (I piętro), w terminie do dnia 27 października 2021 r. do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa, sygn. akt V GUp 39/20 – nie otwierać” i w terminie do dnia 27 października 2021 roku należy wpłacić wadium w wysokości 45.000 zł na rachunek bankowy Ubojni Drobiu FRANEK Sp. z o.o. s.k. w upadłości o nr: 11 1090 2066 0000 0001 4476 4047.

Oferta powinna odpowiadać warunkom przetargu zawartym w regulaminie przetargu, dostępnym w Biurze Syndyka lub po zapytaniu przesłaniu na email.

Otwarcia ofert i rozstrzygnięcia przetargu dokona Syndyk w dniu 28 października 2021 roku o godz. 12.00 w Biurze Syndyka w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 16/18/2a. Syndyk zastrzega sobie prawo do zarządzenia dodatkowej licytacji pomiędzy oferentami. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji w sprawie udziela Biuro Syndyka pod nr tel. 76 721 89 99 lub pod nr 510 668 999.

Kontakt:
Syndyk Agnieszka Strzemińska-Rapacz
tel: 510 668 999

Cena: 450 000 zł brutto
Dodano: 11 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Targoszyn
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]