syndyk sprzeda lokal mieszkalny Police

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Policach przy ulicy Wróblewskiego 10a, o pow. użytkowej 33,40m2, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ2S/00016824/6.
Samodzielny lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku, w jego skład wchodzą: dwa pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój.
Cena wywoławcza:135.000 zł
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 13.500 zł oraz złożenie oferty w terminie do dnia 07 czerwca 2021r. do godziny 14.00, przy czym pisemne oferty zgodne z regulaminem przetargu należy składać w dwóch egzemplarzach: jeden w biurze syndyka, drugi do Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie XII Wydziału Gospodarczego na ręce sędziego komisarza.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu oraz sprzedaży nieruchomości zawarte są w regulaminie przetargu.
Dodatkowe informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości, przetargu, procedury sprzedaży można uzyskać pod numeramitelefonu (91) 46-46-246 oraz 502-347-912 w godzinach 9.00 – 15.00.

Cena: 135 000 zł brutto
Dodano: 17 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Police
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]