Syndyk sprzeda lokal mieszkalny ul. Osadnicza

Opis:

Syndyk sprzeda nieruchomość – lokal mieszkalny położony w Zielonej Górze przy ul. Osadniczej 1.

Lokal położony jest na ósmym piętrze budynku, składa się z przedpokoju (aneksu kuchennego), pokoju i łazienki z W.C. o łącznej powierzchni 17,90 m2.

Lokal jest w średnim stanie technicznym. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za stan i wady nieruchomości, w szczególności wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Sprzedaż jest dokonywana w postępowaniu upadłościowym i ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Nieruchomość zostanie sprzedana osobie, która złoży syndykowi najkorzystniejszą, pisemną ofertę zakupu nieruchomości. Ofertę można złożyć listem poleconym albo osobiście w kancelarii syndyka, ul. Sobieskiego 18, Zielona Góra w terminie do dnia 03.09.2021 r. (decyduje data wpływu).

Oferta powinna zawierać:

1) wskazanie nieruchomości;

2) wskazanie danych nabywcy (nabywców);

3) oferowaną cenę zakupu, nie niższą niż 66.000 zł;

4) termin związania ofertą, nie krótszy niż do dnia 31.10.2021 r.;

Syndyk nie przewiduje konieczności wpłaty wadium ani zawierania umów przedwstępnych (warunkowych).

Oględziny nieruchomości będą możliwe w dniu 17.08.2021 r. w godzinach 10.00-10.30 oraz w dniu 31.08.2021 r. w godzinach 10.00-10.30 – wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu zamiaru uczestnictwa w oględzinach.

Cena: 66 000 zł brutto
Dodano: 26 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Zielona Góra
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]