Syndyk sprzeda lokal mieszkalny w Grudziądzu

Opis:

Syndyk sprzeda w postępowaniach o sygn. akt V GUp 367/20, w sumie całość 1/1 (udział w wysokości 1/2 wchodzący w skład masy upadłości Barbary Kozłowskiej oraz udział 1/2 wchodzący w skład masy upadłości Sławomira Kozłowskiego) w prawie własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonej w Grudziądzu, dla której Sąd Rejonowy prowadzi KW nr TO1U/00058252/3

za cenę za udział 1/2 nie niższą niż 33.468,75 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 75/100).

Oferty zgodne z warunkami sprzedaży należy składać do dnia 24 lutego 2022 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień- Kurpiewska, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 28 lutego 2022 roku o godzinie 12:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień- Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.347,00 zł a także złożenie oferty i wpłacenie wadium na pozostały udział w wysokości 1/2 w w/w prawie własności.

Operat szacunkowy oraz warunki sprzedaży są udostępnione do wglądu w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej- Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, w godz. 8:00-16:00.

Cena: 66 938 zł brutto
Dodano: 18 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Grudziądz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]