Syndyk sprzeda lokal mieszkalny w Grudziądzu

Opis:

Syndyk sprzeda:

w postępowaniu o sygn. akt V GUp 367/20:

dwa udziały w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonej w Grudziądzu, dla której Sąd Rejonowy prowadzi KW nr TO1U/00058252/3

za cenę nie niższą niż 44.625 zł za jeden udział.

Oferty należy składać do dnia 10 stycznia 2022 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień- Kurpiewska, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 13 stycznia 2022 roku o godzinie 12:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień- Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4.462,50 zł za każdy z udziałów a także złożenie oferty na pozostały udział w wysokości 1/2 w w/w prawie własności.

Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej- Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, w godz. 8:00-16:00.

Cena: 89 250 zł brutto
Dodano: 19 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Grudziąc
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]