Syndyk sprzeda lokal mieszkalny w Kościanie

Opis:

Syndyk masy upadłości Hanki Wieczorek – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XI GUp 228/21), zaprasza do składania ofert w trybie sprzedaży z wolnej ręki na sprzedaż nieruchomości, tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, dla którego Sąd Rejonowy w Kościanie prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO1K/0030594/8, za cenę najwyższą możliwą do uzyskania, nie niższą jednak niż 127.125,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 00/100). Wszelkie informacje dot. przedmiotu sprzedaży udzielane są w kancelarii syndyka przy ul. Mickiewicza 19/7 w Poznaniu lub tel. 61 847 69 39 lub e-mailowo: ka*******a@l*********.pl. Oferty spełniające wymagania określone w regulaminie sprzedaży należy składać w Kancelarii Syndyka w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 19/7, 60-833 Poznań, najpóźniej w terminie do dnia 1 października 2021 r., do godz. 14:00 ostatniego dnia składania ofert – liczy się data i godzina wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie swobodę w wyborze ofert i prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Cena: 127 125 zł brutto
Dodano: 2 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kościan
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]