Syndyk sprzeda lokal mieszkalny w Olsztynie Grota Roweckiego

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI sprzeda

Lokal mieszkalny w Olsztynie przy ul. Grota Roweckiego nr 31 m. 27, o powierzchni użytkowej 61,14 m2, objęty księgą wieczystą KW nr OL1O/00121564/8, wraz z miejscem garażowym stanowiącym udział 1/51 części w lokalu niemieszkalnym, dla którego urządzona jest księga wieczysta KW nr OL1O/00120072/5 i z udziałem w nieruchomości gruntowej na której posadowiony jest budynek, dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW nr OL1O/00112199/2 – za cenę nie niższą niż 411.000 zł.

Sprzedaż prowadzona jest w trybie konkursu ofert. Oferty cenowe należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)5273230 – w terminie do dnia 16 lipca 2021r. Oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta oraz dokładne określenie zaproponowanej ceny. O wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie oraz warunkach sporządzenia umowy przedwstępnej, w tym wysokości wymaganego wadium (ok. 10% ceny wywoławczej) – oferent zostanie zawiadomiony pisemnie. Szczegółowe informacje dostępne są w Internecie na stronie www. syndykolsztyn. eu. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 667 775 681. Tel. do syndyka 502 957 530

Cena: 411 000 zł brutto
Dodano: 17 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Olsztyn
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]