Syndyk sprzeda lokal mieszkalny w Ostrowcu Św. o pow. 49,77m

Opis:
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Ostrowcu Świętokrzyskim (27-400) przy ul. Os. Ogrody 24 o powierzchni 49,77 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1O/00055138/6 wraz z udziałem wynoszącym 4977/307488 części nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KI1O/00033598/8 za cenę nie niższą niż 145 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych). Lokal znajduje się na dziesiątym piętrze i składa się z dwóch pokoi (o pow. 18,25 m2, 10,86 m2), kuchni (o pow. 8,50 m2), łazienki (o pow. 3,77 m2) i przedpokoju (ok. 7 m2). Do lokalu przynależy balkon oraz piwnica. W lokalu jest instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, gazowa. Nieruchomość oddalona jest ok. 150 m od szkoły oraz przedszkola publicznego. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zaplecze handlowe. Przystanek komunikacji autobusowej zlokalizowany jest bezpośrednio pod blokiem. Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości winny składać oferty w terminie do dnia 1 lipca 2021 r. w kancelarii Syndyka przy ul. Klimczaka 1, bud. A, piętro II, 02-797 Warszawa (w godzinach pracy kancelarii, tj. 09:00 – 17:00) lub przesłać je na adres kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do kancelarii Syndyka). Warunkiem złożenia skutecznej oferty stanowi wpłata wadium do dnia 30 czerwca 2021 r. w kwocie 14 500 zł na rachunek bankowy masy upadłości nr 03 1050 1025 1000 0092 7944 0433. W przypadku otrzymania przez Syndyka więcej niż jednej oferty, zbliżonej cenowo, Syndyk przeprowadzi aukcję na sprzedaż nieruchomości. Zawarcie umowy sprzedaży możliwe będzie po uprzednim uiszczeniu przez oferenta całości ceny sprzedaży. Koszty zawarcia umowy ponosi w całości oferent. Operat szacunkowy nieruchomości jest udostępniony do wglądu, po wcześniejszym umówieniu, w kancelarii Syndyka przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17:00. Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży oraz ustalenia terminu oglądu nieruchomości, przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bi**o@a***********.pl. Zapraszam do udziału w sprzedaży.

Dodatkowe informacje

  • balkon
  • piwnica
  • oddzielna kuchnia
Cena: 145 000 zł brutto
Dodano: 18 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ostrowiec Świętokrzyski
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]