Syndyk sprzeda lokal mieszkalny w Sławnie

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI

Sygn. akt: VII GUp 306/21 „of”

Prawo własności do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 62,74 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 27,18 m2, położonego w Sławnie przy ul. Chełmońskiego 27/1, dla którego Sąd Rejonowy w Sławni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1E/00018498/4, o wartości zgodnie z wyceną z dn. 24 grudnia 2021r.: 166.010 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziesięć) złotych, a dla sprzedaży wymuszonej o wartości: 116.210 (sto szesnaście tysięcy dwieście dziesięć) złotych, która to zarazem jest ceną minimalną.

Oferty dotyczące nabycia nieruchomości oferenci winni składać do kancelarii syndyka na adres: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, lub przesyłać na skrzynkę e-mail (), gdzie zastrzega się konieczność dostarczenia oryginalnie podpisanej oferty w terminie nie późniejszym niż w ciągu 3 dni od dnia przesłania oferty w formie elektronicznej.

Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi w dn. 1 marca 2022r. po godz. 12:00. W przypadku zbliżonych cenowo ofert syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kolejne rozpatrzenie w przypadku wpływu następnych ofert następować będzie co tydzień (we wtorek) począwszy od dn. 8 marca 2022r. – w zależności od napływu ofert spełniających warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości, regulamin i oszacowanie nieruchomości dostępne są w Kancelarii Syndyka, na stronie internetowej kancelarii syndyka oraz pod numerem telefonu 502742330.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z syndykiem.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

Cena: 116 210 zł brutto
Dodano: 10 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Sławno, ul. Józefa Chełmońskiego
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]