Syndyk sprzeda lokal mieszkalny w Świebodzinie

Opis:

Syndyk sprzeda nieruchomość – lokal mieszkalny położony w Świebodzinie przy ul. Dworskiej 2.

 

Lokal położony jest na pierwszym piętrze budynku, składa się z pokoju z aneksem kuchennym, sypialni, korytarza oraz łazienki.

 

Lokal wymaga remontu. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za stan i wady nieruchomości, w szczególności wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 

W dziale III księgi wieczystej lokalu wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe – prawo przejścia nieodpłatnie na strych przez przedpokój urządzony z klatki schodowej na I piętrze na rzecz najemców, właścicieli lokali z parteru dla potrzeb wykonania koniecznych remontów oraz prowadzenia przeglądów technicznych elementów poddasza budynku.

 

Sprzedaż jest dokonywana w postępowaniu upadłościowym i ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

 

Nieruchomość zostanie sprzedana osobie, która złoży syndykowi najkorzystniejszą, pisemną ofertę zakupu nieruchomości. Ofertę można złożyć listem poleconym albo osobiście w kancelarii syndyka, ul. Sobieskiego 18, Zielona Góra w terminie do dnia 14.05.2021 r. (decyduje data wpływu).

 

Oferta powinna zawierać:

1) wskazanie nieruchomości;

2) wskazanie danych nabywcy (nabywców);

3) oferowaną cenę zakupu, nie niższą niż 101.000 zł;

4) termin związania ofertą, nie krótszy niż do dnia 15.07.2021 r.;

 

Syndyk nie przewiduje konieczności wpłaty wadium ani zawierania umów przedwstępnych (warunkowych).

 

 

Oględziny nieruchomości będą możliwe w dniu 29.04.2021 r. w godzinach 15.00-15.45 oraz w dniu 06.05.2021 r. w godzinach 15.00-15.45 – wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu zamiaru uczestnictwa w oględzinach.

na zakup nieruchomości położonej w Sulechowie przy ul. Władysława Łokietka

Cena: 101 000 zł brutto
Dodano: 22 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Świebodzin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]