Syndyk sprzeda lokal sklepowy we Włocławku

Opis:

Syndyk masy upadłości ROL – INWEST – EKO sp. z o.o. w Grudziądzu ogłasza konkurs ofert na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego o pow. użytkowej 66,2 m2, w budynku położonym we Włocławku przy ul. Długiej 40 (parter), w Spółdzielni Mieszkaniowej POŁUDNIE we Włocławku, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1W/7443 1/4.
Cena minimalna ww. przedmiotu sprzedaży wynosi 182.400 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta) i zostanie powiększona o podatek VAT wg stawki określonej przepisami prawa obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Oferty z ceną należy przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres biura syndyka (Biuro Syndyka Kancelaria LEXIMA, ul. Chełmińska 16A, 87 – 100 Toruń) w terminie do dnia 12 marca 2021 r. Wadium w kwocie 20.000 zł należy wpłacić na rachunek masy upadłości w BNP Paribas nr 68 2030 004 5 1110 00 00 0288 434 0 do dnia 12 marca 2021 r. (data wpływu na rachunek masy upadłości). Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie w dniu 15 marca 2021 r. o godz. 14.00 w biurze syndyka.
Regulamin konkursu ofert, określający warunki jakim winna odpowiadać oferta i tryb jej wyboru znajduje się na stronie https://lexima.com.pl/ogloszenia-i-regulaminy/
Z oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz innymi dokumentami będzie można się zapoznać, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 56 657 57 43 lub mailowo: (adres w Regulaminie), w biurze syndyka mieszczącym się w Toruniu przy ul. Chełmińskiej 16A od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 16.00.

Cena: 224 352 zł brutto
Dodano: 2 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Włocławek
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]