Syndyk sprzeda lokal Unii Europejskiej 1/4A w Giżycku

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Przedsiębiorstwa Budowlanego M.Minikowicz, M.Minikowicz Sp.J. sprzeda lokal użytkowy w Giżycku przy ul. Unii Europejskiej 1/4A o pow. 24,88m2 (pomieszczenie usługowe, WC), dla którego urządzona jest księga wieczysta OL1G/00043329/0 wraz z udziałem 122/10000 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntowej nr 2-624/24 (KW nr OL1G/00038731/3) łącznie z lokalem użytkowym w Ławkach 6A gm. Ryn o pow. 83,50m2 posadowionego na działce o pow. 0,0134 ha (pomieszczenie usługowe, dwa zaplecza) dla którego urządzona jest księga wieczysta OL1G/00043294/5 – za cenę nie niższą niż wartość oszacowania: 181.000,00 zł.

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)5273230 – w terminie do dnia 16 kwietnia 2021r. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 21 kwietnia 2021 o godz. 11.30. O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Lokale można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Markiem Minikowiczem 602 441 595. Szczegółowe informacje dostępne są w Internecie oraz na stronie www syndykolsztyn eu. Tel. do syndyka 503 313 338.

Cena: 181 000 zł brutto
Dodano: 15 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Giżycko
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]