Syndyk sprzeda lokal we Włocławku ul. Cyganki

Opis:

Syndyk sprzeda:

prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Włocławku przy ul. Cyganka 22/12 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1W/00045345/2

za cenę nie niższą niż 96.000,00 zł

Oferty należy składać do dnia 10 stycznia 2022 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień- Kurpiewska, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 13 stycznia 2022 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień- Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 9.600,00 zł

Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej- Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, w godz. 8:00-16:00.

w razie pytań proszę o kontakt telefoniczny pod nr telefonu.

Cena: 96 000 zł brutto
Dodano: 19 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Włocławek
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]